Materiallära

Utbildning: 1 dag

Vår utbildningslokal

Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om egenskaper hos olika typer av metalliska material för att kunna välja rätt material för respektive område. Vi berör även hanteringen av olika stål i produktionen.

Kursen vänder sig till inköpare, kvalitetsansvariga, konstruktörer och andra som arbetar med metalliska material i tillverkning, bearbetning eller svetsning.

Innehåll
Kursen innehåller bland annat följande moment:

- Strukturer och egenskaper hos metalliska material
- Legeringar och fasdiagram
- Olegerade stål
- Mikrolegerade stål
- Låglegerade stål
- Höglegerade stål
- Praktiska moment i laboratoriet

Mattias Thuvander är föreläsare om Materiallära

Kursledare

Mattias Thuvander, docent vid Materialens mikrostruktur vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.

Kursintyg
Kursintyg utfärdas efter genomgången kurs. 

Anmälan
Anmälan görs via e-post till anmalan@safecontrol.se.

Information och villkor
Avbokning kan ske 2 (två) veckor före utbildningens start utan kostnad. Därefter debiteras halva kostnaden. Vid återbud senare än 1 (en) vecka innan utbildningens start debiteras hela avgiften. Vid övertecknad kurs gäller tidpunkt för anmälan som turordning. Utbildningen kan komma att ställas in om inte tillräckligt antal deltagare anmälts. 

Kontaktperson

Veronica M. Orvheden
Telefon: 031-65 64 95
veronica.orvheden@safecontrol.se

Ladda ner PDF om utbildningen:
Materiallära 191010

Bokning

Datum
8 oktober 2019

Tid
Kl 08.30- 16.30

Plats
Safe Control Materialteknik AB
Tillgängligheten 1
417 01 Göteborg

Platser kvar
Ja

Anmälan
Skicka ett mail till anmalan@safecontrol.se.

Pris
4.500 kr per person (exkl. moms).
I avgiften ingår lunch, fika och kursdokumentation.

Tolkning av materialcertifikat

Anmäl dig även till utbildningen Tolkning av materialcertifikat och erhåll 1.000 kronor rabatt!

Vi erbjuder utbildningar och seminarier

Se våra andra utbildningar »

Safe Control kvalitetssäkrar ert metalliska material
Kvalitetssäkringen innebär att vi kontrollerar om materialet motsvarar angivna krav för standarden och/eller specifika kundkrav samt att vi verifierar certifikatet.
Läs mer »