Tolkning av materialcertifikat

Under pågående Coronapandemi har vi ett begränsat utbud av utbildningar. Skicka gärna en intresseanmälan, så kontaktar vi dig när vi har mer information, till anmalan@safecontrol.se.

Utbildning: 1 dag

Vår utbildningslokal

Normer och certifikat kan vara svårtydda: Att veta vad min specifikation är och hur man beställer rätt typ av certifikat är viktigt.

Under utbildningen lär vi oss förstå och tyda ett certifikat och hur vi skall hantera det beroende på vilket kvalitetssystem som gäller.

Kursen vänder sig till inköpare, kvalitetsansvariga, konstruktörer och andra som arbetar med metalliska material i tillverkning, bearbetning eller svetsning.

Innehåll
Kursen innehåller bland annat följande moment:

- Varför certifikat
- Normer
- Olika typer av certifikat
- Övningar i att läsa certifikat
- Hur uppgifterna tas fram till certifikaten
- Är data i certifikatet en garanti för att värdet bibehålls vid användning
- Praktiska moment i laboratoriet

Torbjörn Ygesjö är föreläsare om Materialcertifikat

Kursledare
Torbjörn Ygesjö, Marine Surveyor hos Bureau Veritas, Marine & Offshore.

Torbjörn har tidigare arbetat som surveyor hos ABS och som svetsansvarig på ABB samt är IWT-diplomerad.

Kursintyg
Kursintyg utfärdas efter genomgången kurs. 

Anmälan
Anmälan görs via e-post till anmalan@safecontrol.se.

Information och villkor
Avbokning kan ske 2 veckor före utbildningens start utan kostnad. Därefter debiteras halva kostnaden. Vid återbud senare än en vecka innan utbildningens start debiteras hela avgiften. Vid övertecknad kurs gäller tidpunkt för anmälan som turordning. Utbildningen kan komma att ställas in om inte tillräckligt antal deltagare anmälts. 

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig Utbildning
Telefon: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

 
 

Bokning

Datum
2 mars 2022
Kl: 08.30 - 16.30
Anmälan senast 18 februari.

Anmälan
Anmälan sker via e-post till anmalan@safecontrol.se.
Meddela namn och mailadress till samtliga deltagare.

Pris
4.500 kr per person (exkl. moms).
I avgiften ingår lunch, fika och kursdokumentation.

Plats
Safe Control Materialteknik AB
Tillgängligheten 1
417 10 Göteborg

Materiallära

Anmäl dig även till Materiallära och erhåll 1.000 kronor rabatt!

Vi erbjuder utbildningar och seminarier

Se våra andra utbildningar »

Safe Control kvalitetssäkrar ert metalliska material
Kvalitetssäkringen innebär att vi kontrollerar om materialet motsvarar angivna krav för standarden och/eller specifika kundkrav samt att vi verifierar certifikatet.
Läs mer »