Tolkning av materialcertifikat

Utbildning: 1 dag

Vår utbildningslokal

Normer och certifikat kan vara svårtydda: Att veta vad min specifikation är och hur man beställer rätt typ av certifikat är viktigt.

Under utbildningen lär vi oss förstå och tyda ett certifikat och hur vi skall hantera det beroende på vilket kvalitetssystem som gäller.

Kursen vänder sig till inköpare, kvalitetsansvariga, konstruktörer och andra som arbetar med metalliska material i tillverkning, bearbetning eller svetsning.

Innehåll
Kursen innehåller bland annat följande moment:

- Varför certifikat
- Normer
- Olika typer av certifikat
- Övningar i att läsa certifikat
- Hur uppgifterna tas fram till certifikaten
- Är data i certifikatet en garanti för att värdet bibehålls vid användning
- Praktiska moment i laboratoriet

Torbjörn Ygesjö är föreläsare om Materialcertifikat

Kursledare
Torbjörn Ygesjö, Marine Surveyor hos Bureau Veritas, Marine & Offshore.

Torbjörn har tidigare arbetat som surveyor hos ABS och som svetsansvarig på ABB samt är IWT-diplomerad.

Kursintyg
Kursintyg utfärdas efter genomgången kurs. 

Anmälan
Anmälan görs via e-post till anmalan@safecontrol.se.

Information och villkor
Avbokning kan ske 2 veckor före utbildningens start utan kostnad. Därefter debiteras halva kostnaden. Vid återbud senare än en vecka innan utbildningens start debiteras hela avgiften. Vid övertecknad kurs gäller tidpunkt för anmälan som turordning. Utbildningen kan komma att ställas in om inte tillräckligt antal deltagare anmälts. 

Kontaktperson

Veronica M. Orvheden
Telefon: 031-65 64 95
veronica.orvheden@safecontrol.se

Ladda ner PDF om utbildningen:
Tolkning av Materialcertifikat 191011

Bokning

Datum
9 oktober 2019

Tid
Kl 08.30- 16.30

Plats
Safe Control Materialteknik AB
Tillgängligheten 1
417 01 Göteborg

Platser kvar
Ja

Anmälan
Skicka ett mail till anmalan@safecontrol.se.

Pris
4.500 kr per person (exkl. moms).
I avgiften ingår lunch, fika och kursdokumentation.

Materiallära

Anmäl dig även till Materiallära och erhåll 1.000 kronor rabatt!

Vi erbjuder utbildningar och seminarier

Se våra andra utbildningar »

Safe Control kvalitetssäkrar ert metalliska material
Kvalitetssäkringen innebär att vi kontrollerar om materialet motsvarar angivna krav för standarden och/eller specifika kundkrav samt att vi verifierar certifikatet.
Läs mer »