Asbest - för arbetsledning

Utbildning: Heldag

Välkommen till en heldagsutbildning om asbestens förekomst och hälsorisker med fördjupning för arbetsledning. 

Utbildning: Asbest för arbetsledning

Målgruppen är arbetsledare, BAS-P, BAS-U, projektörer, skyddsombud, VD, förvaltare, fastighetsägare samt arbetstagare i form av hantverkare, vaktmästare, städpersonal, fabriksanställda som arbetar i fastigheter med asbest.

Under förmiddagen är det information som är nödvändig för alla att ta del av och under eftermiddagen är endast arbetsledningen närvarande.

Kursdagen
Förmiddagen
Information om vad asbest är, vart det kan finnas samt insikt om hälsorisker och hur viktigt det är med medicinska kontroller. Därutöver även vad som gäller avseende föreskrifter och lagstiftning, byggherrens ansvar, inventering och AMP (arbetsmiljöplan).

Eftermiddagen
Fördjupning där arbetsledningen får ökad insikt i hur ansvaret är kopplat till upphandling, inventering och sanering samt ansvarsfrågor för byggherren, BAS-P och BAS-U, arbetsledare, projektörer och skyddsombud.

Utbildningsledare

Jonas Mogvall har en djup kunskap av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Jonas kommer från AddSafe som är godkända utbildare av BYN, Byggnadsindustrins Yrkesnämnd.

Anmälan
Anmälan görs via e-post till anmalan@safecontrol.se.
Uppge deltagarens namn och e-postadress.

Information och villkor
Avbokning kan ske senast 1 vecka före utbildningens start utan kostnad. Därefter debiteras hela kostnaden. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om inte tillräckligt antal deltagare anmälts samt vid oförutsedda händelser, t ex sjukdom.

Anmäld deltagare kan ersättas av annan deltagare om Safe Control har blivit informerade senast dagen innan kursstart.

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig Utbildning
Telefon: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

 

Bokning

Datum
18 november 2021
Kl: 08.00-17.00

Anmälan
Anmälan sker via e-post till anmalan@safecontrol.se.
Senast den 8 november.

Meddela namn och mailadress till samtliga deltagare.

Kursavgift
3.600 kr per person (ex. moms). Kursintyg ingår.

Är ni många?
Kontakta oss för en offert!

Plats
I våra lokaler på Hisingen, alternativt online via Teams Live. En länk mailas i god tid före utbildningen.


Ladda ned PDF om utbildningen »

Asbest

Läs mer om asbest under avdelningen Miljöteknik
Om du har frågor är du välkommen att ringa oss på 031-65 64 70.

Vi erbjuder utbildningar och seminarier

Se våra andra utbildningar »