Asbest - för arbetsledning

Utbildning: Heldag

Välkommen till en heldagsutbildning om asbestens förekomst och hälsorisker med fördjupning för arbetsledning. 

Utbildning: Asbest för arbetsledning

Målgruppen är arbetsledare, BAS-P, BAS-U, projektörer, skyddsombud, VD, förvaltare, fastighetsägare samt arbetstagare i form av hantverkare, vaktmästare, städpersonal, fabriksanställda som arbetar i fastigheter med asbest.

Under förmiddagen är det information som är nödvändig för alla att ta del av och under eftermiddagen är endast arbetsledningen närvarande.

Kursdagen
Förmiddagen
Information om vad asbest är, vart det kan finnas samt insikt om hälsorisker och hur viktigt det är med medicinska kontroller. Därutöver även vad som gäller avseende föreskrifter och lagstiftning, byggherrens ansvar, inventering och AMP (arbetsmiljöplan).

Eftermiddagen
Fördjupning där arbetsledningen får ökad insikt i hur ansvaret är kopplat till upphandling, inventering och sanering samt ansvarsfrågor för byggherren, BAS-P och BAS-U, arbetsledare, projektörer och skyddsombud.

Utbildningsledare
Jonas Mogvall har en djup kunskap av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Jonas kommer från AddSafe som är godkända utbildare av BYN.

Anmälan
Anmälan görs via e-post till anmalan@safecontrol.se.
Uppge deltagarens namn och e-postadress.

Information och villkor
Avbokning kan ske 2 veckor före utbildningens start utan kostnad. Därefter debiteras halva kostnaden. Vid återbud senare än en vecka innan utbildningens start debiteras hela avgiften. Vid övertecknad kurs gäller tidpunkt för anmälan som turordning. Utbildningen kan komma att inställas om inte tillräckligt antal deltagare anmälts.

Anmäld deltagare kan ersättas av annan deltagare om Safe Control har blivit informerade senast dagen innan kursstart.

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig Utbildning
Telefon: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

Veronica M. Orvheden
Telefon: 031-65 64 95
veronica.orvheden@safecontrol.se

 

Bokning

Datum
25 februari 2020
Kl: 08.00-17.00

Platser kvar
Ja

Anmälan
Skicka ett mail till anmalan@safecontrol.se.
Meddela antal deltagare med namn och mailadresser.

Kursavgift
3.600 kr per person
(ex. moms)

Är ni många?
Kontakta oss för en offert!

Plats
Safe Control Materialteknik AB
Tillgängligheten 1
417 01 Göteborg

Ladda ner PDF om utbildningen »

Asbest

Läs mer om asbest under avdelningen Miljöteknik
Om du har frågor är du välkommen att ringa oss på 031-65 64 70.

Vi erbjuder utbildningar och seminarier

Se våra andra utbildningar »