Asbest - för arbetsledning

Utbildning: Heldag

Välkommen till en heldagsutbildning om asbestens förekomst och hälsorisker med fördjupning för arbetsledning. 

Utbildning: Asbest för arbetsledning

Målgruppen är arbetsledare, BAS-P, BAS-U, projektörer, skyddsombud, VD, förvaltare, fastighetsägare samt arbetstagare i form av hantverkare, vaktmästare, städpersonal, fabriksanställda som arbetar i fastigheter med asbest.

Under förmiddagen är det information som är nödvändig för alla att ta del av och under eftermiddagen är endast arbetsledningen närvarande.

Kursdagen
Förmiddagen
Information om vad asbest är, vart det kan finnas samt insikt om hälsorisker och hur viktigt det är med medicinska kontroller. Därutöver även vad som gäller avseende föreskrifter och lagstiftning, byggherrens ansvar, inventering och AMP (arbetsmiljöplan).

Eftermiddagen
Fördjupning där arbetsledningen får ökad insikt i hur ansvaret är kopplat till upphandling, inventering och sanering samt ansvarsfrågor för byggherren, BAS-P och BAS-U, arbetsledare, projektörer och skyddsombud.

Utbildningsledare

Jonas Mogvall har en djup kunskap av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Jonas kommer från AddSafe och är ackrediterad enligt ID06.

Anmälan
Anmälan görs via e-post till anmalan@safecontrol.se.
Uppge deltagarens namn och e-postadress.

Information och villkor
Avbokning kan ske senast 1 vecka före utbildningens start utan kostnad. Därefter debiteras hela kostnaden. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om inte tillräckligt antal deltagare anmälts samt vid oförutsedda händelser, t ex sjukdom.

Anmäld deltagare kan ersättas av annan deltagare om Safe Control har blivit informerade senast dagen innan kursstart.

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig Utbildning
Telefon: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

 

Bokning

Datum
1 februari 2022
Kl: 08.00-17.00
Anmälan senast 20 januari

2 februari 2022
Bokad: Företagsanpassad utbildning

Anmälan
Anmälan sker via e-post till anmalan@safecontrol.se.

Meddela namn och mailadress till samtliga deltagare.

Kursavgift
3.600 kr per person (ex. moms). Kursintyg ingår.

Är ni många?
Kontakta oss för en offert!

Plats
I våra lokaler på Tillgängligheten 1, 417 10 Göteborg (Hisingen).


Ladda ned PDF om utbildningen »

Asbest

Läs mer om asbest under avdelningen Miljöteknik
Om du har frågor är du välkommen att ringa oss på 031-65 64 70.

Vi erbjuder utbildningar och seminarier

Se våra andra utbildningar »