Asbest

Utbildning: Halvdag, för- och eftermiddag

Välkommen till en halvdagsutbildning där ni får lära er om hantering och hälsorisker med asbest.

Trots omfattande saneringar och förbud mot användning av asbest finns det fortfarande stora mängder av det hälsofarliga ämnet kvar i våra byggnader.

Vi erbjuder en halvdagsutbildning för dig som behöver mer kunskap om asbest och vad Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2006:1, innebär i form av ansvar och krav. Utbildningen vänder sig till arbetsledare, förvaltare, fastighetsägare, hantverkare och andra som kan förväntas komma i kontakt med asbest.

Kursmål
Deltagaren ska efter kursen:
- Känna till vad asbest är och var asbest kan finnas
- Ha insikter om hälsoriskerna
- Känna till gällande föreskrifter och lagstiftning gällande asbest
- Känna till byggherrens ansvar, inventering och AMP
- Medicinska kontroller

Utbildningsledare
Jonas Mogvall har en djup kunskap om asbest och av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Jonas kommer från AddSafe som även erbjuder utbildningar inom asbestsanering.

Anmälan
Anmälan görs via e-post till anmalan@safecontrol.se.
Uppge deltagarens namn och e-postadress samt om ni önskar delta under förmiddagen eller eftermiddagen.

Information och villkor
Avbokning kan ske 2 veckor före utbildningens start utan kostnad. Därefter debiteras halva kostnaden. Vid återbud senare än en vecka innan utbildningens start debiteras hela avgiften. Vid övertecknad kurs gäller tidpunkt för anmälan som turordning. Utbildningen kan komma att inställas om inte tillräckligt antal deltagare anmälts.

Anmäld deltagare kan ersättas av annan deltagare om Safe Control har blivit informerade senast dagen innan kursstart.

Kontaktperson

Veronica M. Orvheden
Telefon: 031-65 64 95
veronica.orvheden@safecontrol.se

 

Bokning

Datum
Hösten 2019

Tid
F.m: 08.00-12.00
E.m: 13.00-17.00

Plats
Safe Control Materialteknik AB
Tillgängligheten 1
417 01 Göteborg

Platser kvar - förmiddag
Ja

Platser kvar - eftermiddag
Ja

Anmälan
Skicka ett mail till anmalan@safecontrol.se.
Meddela antal deltagare samt om ni önskar delta under för- eller eftermiddagen.

Kursavgift
1.695 kr per person (ex. moms).

Är ni många?
Kontakta oss för en offert!

Asbest

Läs mer om asbest under avdelningen Miljöteknik.
Om du har frågor är du välkommen att ringa oss på 031-65 64 70.

Se våra andra utbildningar »

Safe Control kvalitetssäkrar ert metalliska material
Kvalitetssäkringen innebär att vi kontrollerar om materialet motsvarar angivna krav för standarden och/eller specifika kundkrav samt att vi verifierar certifikatet.
Läs mer »