Asbest - grund

Välkommen till vår digitala halvdagsutbildning i asbest 9 juni 2021 där man kan välja om man vill delta på för- eller eftermiddagen. Ännu så länge är inga ytterligare kursdatum inplanerade men skicka en intresseanmälan till anmalan@safecontrol.se så kontaktar vi dig när vi har mera information.

Utbildning: Halvdag

Välkommen till en halvdagsutbildning där ni får lära er om vad asbest är, vart det kan finnas, hantering och hälsorisker med asbest. Utbildningen uppfyller kravet på arbetsgivaren angående information om asbest som finns i §19 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).

Rivning av asbesthaltigt tak

Trots omfattande saneringar och förbud mot användning av asbest finns det fortfarande stora mängder av det hälsofarliga ämnet kvar i våra byggnader.

Vi erbjuder en halvdagsutbildning för dig som behöver kunskap om asbest och vad Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2006:1, innebär i form av ansvar och krav. Utbildningen vänder sig till arbetsledare, förvaltare, fastighetsägare, hantverkare och andra som kan förväntas komma i kontakt med asbest.

Kursmål
Deltagaren ska efter kursen:

- Känna till vad asbest är och var asbest kan finnas
- Ha insikter om hälsoriskerna
- Känna till gällande föreskrifter och lagstiftning gällande asbest
- Känna till byggherrens ansvar, inventering och AMP
- Medicinska kontroller

Utbildningsledare
Jonas Mogvall har en djup kunskap av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Jonas kommer från AddSafe som är godkända utbildare av BYN, Byggnadsindustrins Yrkesnämnd.

Anmälan
Anmälan görs via e-post till anmalan@safecontrol.se.
Uppge deltagarens namn och e-postadress.

Information och villkor
Avbokning kan ske senast 1 vecka före utbildningens start utan kostnad. Därefter debiteras hela kostnaden. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om inte tillräckligt antal deltagare anmälts samt vid oförutsedda händelser, t ex sjukdom.

Anmäld deltagare kan ersättas av annan deltagare om Safe Control har blivit informerade senast dagen innan kursstart.

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig Utbildning
Telefon: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

 

Bokning

Datum
Onsdag 9 juni 2021
Kl: 08.00-12.00 alternativt
Kl: 13.00-17.00

Anmälan
Skicka ett mail till anmalan@safecontrol.se senast den
31 majMeddela namn och mailadress till samtliga deltagare samt om ni vill delta för- eller eftermiddag.

Kursavgift
1.695 kr per person (ex. moms). Kursintyg ingår.

Är ni många?
Kontakta oss för en offert!

Plats
Livesändning via Teams Live. En länk mailas i god tid före utbildningen.

Ladda ner PDF om utbildningen »

Asbest

Läs mer om asbest under avdelningen Miljöteknik
Om du har frågor är du välkommen att ringa oss på 031-65 64 70.

Safe Control erbjuder utbildningar och seminarier

Se våra andra utbildningar »