PCB och klorparaffiner = hälsofarliga ämnen

Förkortningen PCB står för polyklorerade bifenyler, och är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier. På grund av ämnenas stabilitet och andra värdefulla tekniska egenskaper har de bland annat använts i elektrisk utrustning och som mjukgörare i plast och...

Vi gratulerar Tumleheds Bygg

Vi vill uppmärksamma Tumleheds Bygg som lämnade in uppdraget som fick projektnummer 50 000! Vi gratulerade med tårtor och 50% på fakturan.  Vi tackar för uppdraget och ser framemot ett fortsatt gott samarbete med Tumleheds Bygg.  

Vi utökar med ytterligare en kemist

Vi säger välkommen till Mila Ostojic! Mila, som är laboratorieingenjör och analytisk kemist, kommer att arbeta med analyser av asbest och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i byggmaterial, markprover och vatten inom vår avdelning Miljö.

Vi söker en analytisk kemist

Vi är inne i en expansiv fas och behöver förstärka vår avdelning Miljöteknik med ytterligare en analytisk kemist. Du kommer att driva och utföra egna projekt inom laboratoriet och dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att analysera byggmaterial med avseende på...

Utbildningar 2023

Nu är vårt utbildningsprogram kompletterat med utbildningsdatum för 2023. Vi erbjuder ett flertal utbildningar inom Miljöteknik och Materialteknik. Utbildningarna leds av experter med mångårig erfarenhet av sitt ämne. Inom Miljöteknik har vi ett flertal utbildningar...

Kvalitetssäkring för tillverkningsindustrin

Kvalitetssäkring bidrar till högre lönsamhet för tillverkningsindustrin   Ju mer kunskap om ett materials olika egenskaper och hur det påverkas i olika sammanhang, desto färre produktionsstopp och ökad personlig säkerhet. En högre nivå av kvalitetssäkring bidrar...

Vi söker driven maskinoperatör

Som maskinoperatör hos oss kommer du att arbeta i den mekaniska verkstaden med sågning, manuell svarvning och fräsning. För att trivas i rollen är du nöjd med rutinarbete, kan växla mellan olika arbetsuppgifter och är ytterst noggrann. Tjänsten kan med tiden komma att...

Föroreningar i mark och jord

Tusentals markområden i Sverige är förorenade Safe Control undersöker och analyserar prov från mark- och jordmassor med avseende på miljö- och hälsofarliga ämnen. Som en följd av industriell verksamhet har mark, jord, byggnader och vatten förorenats under årens lopp....