Välkommen att besöka oss – parkeringsinformation

Safe Control har 12 st besöksplatser på nedersidan av byggnaden, vid ingången till Tillgängligheten 1 A. Det finns även en besöksplats på ovansidan av byggnaden, direkt utanför ingången till Tillgängligheten 1 B . Besöksplatserna är tydligt märkta med skyltar...