Nyhetsbrev Miljöteknik april 2024

Undersökningar av förorenade markområden Safe Control undersöker och analyserar prov från mark och jordmassor med avseende på miljö- och hälsofarliga ämnen. Som en följd av industriell verksamhet har mark, jord, byggnader och vatten förorenats under årens lopp. Enligt...

Vi introducerar XMET 8000 Expert GEO

Portabelt och handhållet instrument för provtagning, analys och identifiering av förekomst av tungmetaller i mark, jord, betong, asfalt. Instrumentet är enkelt att använda och ger vägledning direkt on-site vilket innebär att färre prover behöver analyseras. XMET...

Nyhetsbrev

Kontroll av svets, svetsförband och svetsprocedurer För att säkerställa att svetsarbeten genomförs i enlighet med specificerade krav och vald tillverkningsstandard används både förstörande och icke-förstörande provning. Det är av yttersta vikt med svets- och...

Välkommen att besöka oss – parkeringsinformation

Safe Control har 12 st besöksplatser på nedersidan av byggnaden, vid ingången till Tillgängligheten 1 A. Det finns även en besöksplats på ovansidan av byggnaden, direkt utanför ingången till Tillgängligheten 1 B . Besöksplatserna är tydligt märkta med skyltar...

Hillevi – vår receptionist

Varmt välkommen Hillevi Ageryd – vår receptionist Förutom att ta emot våra besökare och hantera provinlämning kommer Hillevi även att vara behjälplig med vår administration. Hillevi är ingen ny bekantskap för oss, hon har tidigare både sommarjobbat och varit...

Utbildningsprogrammet för 2024 är klart

Så här ser vårt utbildningsprogram ut i vår och höst: MATERIALTEKNIK Granskning av WPSer och svetsdokumentation 12 mars och 8 oktober Materiallära 13 mars och 9 oktober Tolkning av materialcertifikat 14 mars och 10 oktober Mekaniska skruvförband 19 mars och 15 oktober...

Tillfällig trafikstörning

För infart till Tillgängligheten Om du kommer från Gropegårdsgatan eller Inlandsgatan leds trafiken om via Bravida Arena och Ramberget till Herkulesgatan som man då kör västerut. Om du har problem, ring oss på 031-65 64 70!

Förstärkning Miljöteknik

Under sommaren hade vi nöjet att välkomna Eva Lundqvist till vårt Miljöteknik-team. Eva är biomedicinsk analytiker (BMA) med specialkompetens inom asbestanalyser och har tidigare varit anställd vid Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset,...