Vänd er med trygghet till oss när ni behöver veta om det förekommer asbest i fasta byggmaterial, luft, damm eller i vatten. Vi har 30 års erfarenhet, ett väl inarbetat kvalitetssystem och är ackrediterade av Swedac. Med hög kapacitet och hög servicegrad lämnar vi provsvar redan efter 2-3 timmar, svar ni kan lita på.

Inom avdelningen Miljö utför vi analyser av förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i byggnadsmaterial, mark, jord, luft och i vatten. Vi erbjuder ett stort antal analyser, varje provning är unik och som kund får du personlig kontakt med någon av våra kemister. Förutom att leverera provsvar ger vi lösningar som kan ligga till grund för hantering av dessa ämnen med hänsyn taget till arbetsmiljö, sanering och deponi.

Vi välkomnar och uppmanar även privatpersoner att låta utföra miljöanalyser, till exempel i samband med renoveringar och rivningar. I vår webbshop kan man enkelt beställa sina analyser. Proverna skickas till oss eller lämnas in personligen i vår reception, se nedan.
Mer om asbest och analyser

PCB och klorparaffiner
Förkortningen PCB står för polyklorerade bifenyler, och är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier.

PAH
PAH, polycykliska aromatiska kolväten, avger en lukt och är cancerogena. De påverkar naturen, djurlivet och människor.

Tungmetaller
Tungmetaller är miljö- och hälsofarliga och de vanligaste ämnen vi analyserar är bly, arsenik och kvicksilver.

Övriga miljöanalyser
Övriga ämnen som analyseras är kvartsdamm, mögel, radon, vatten. Andra exempel är freoner, ftalater och PFAS.


Provinlämning och leveranstider

Vi erbjuder flexibla leveranstider, från 2-3 timmar vid brådskande projekt, allt för att passa er och era behov. Du kan alltid ha personlig kontakt med vår kunniga personal om du har frågor kring asbest, ditt inlämnande analysprov eller har övriga frågor kring miljö- och hälsofarliga ämnen. Prover för analys lämnas i vår reception. Har du inte möjlighet att besöka oss kan du skicka dina prover. Vi har även en webbshop för beställningar av analyser. Vi skickar gärna provpåsar och tejper för provtagning av material. Maila bara till miljoteknik@safecontrol.se.
Vi finns centralt på Hisingen i Göteborg, utmed Lundbyleden, adressen är Tillgängligheten 1 och det finns gott om p-platser. Välkommen!


Vi utbildar dig

Behöver du lära dig mer om asbest – gå en av våra utbildningar. Klicka på länkarna till respektive utbildning för mer information och anmälan. Vi erbjuder en rad utbildningar inom Miljöteknik, främst inom asbest. Huvudsyftet är att bidra till våra kunders kompetens, fördjupa insikter och uppdateringar i lagar och föreskrifter. Våra utbildningar, både öppna och företagsanpassade, leds av utvalda och oberoende experter.

Asbest allmän, bearbetning 18/4
Asbest grund fm 19/4 och fm 20/4
Asbest arbetsledning 19/4
Asbest konsulter 20/4
Asbestsanering särskild 13-16/6

Utöver utbildningar inom asbest har vi även utbildningar inom Materialteknik. Läs mer i vårt utbildningsprogram.

 

Share This