23 mars 2018

Frukostseminarium om asbest

fredagen den 13 april

Asbestfibrer

Välkommen till ett informativt seminarium om asbest

Seminariet riktar sig till er som i någon form kan komma i kontakt med asbestdamm eller ansvarar för hanteringen i samband med rivning, sanering och renovering av byggnader.

Seminariets innehåll:
- Hälsorisker med asbest
- Var asbest kan förekomma
- Arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter
- Provtagning och analys

Vår föreläsare

Jonas Mogvall: Seminarieföreläsare om asbest

Jonas Mogvall är en av nyckelpersonerna på företaget AddSafe i Sverige AB med säte i Skåne.

Jonas har mer än tio år i branschen, gedigen kunskap om lagstiftning och sanering, samt har arbetat länge med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Anmäl er idag!

Anmälan skickas till anmalan@safecontrol.se senast den 9 april 2018.

Seminariet är avgiftsfritt och antalet platser är begränsat. Anmäl dig därför genast för att säkerställa din plats.
Du får gärna ta med dig en kollega.

Anlita Safe Control för asbestanalyser

Byggnadsmaterial inlämnat för asbestanalys

Safe Control har mer än 25 års erfarenhet av att utföra asbestanalyser.

Vi vänder oss till både företag och privatpersoner. Materialprover kan lämnas in till vår reception eller skickas via post. Vi har även en webbshop för beställningar. Beroende på typ av asbestmaterial kan vi lämna provsvar inom 2-3 timmar.

Avdelningen Miljöteknik
I laboratoriets avdelning för miljöanalyser arbetar flera kemister som utför och ombesörjer analyser med avseende på förekomst av bland annat PCB, PAH, tungmetaller och freoner. Olika typer av material kan analyseras: byggmaterial, mark och jord, vatten och luft.

Hyr luftpumpar av oss avseende asbest och kvartsdamm
Kontakta oss på 031-65 64 70 om du vill veta mer.

Mer information: Miljöteknik »

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial. Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.