Nyhetsbrev

Kontroll av svets, svetsförband och svetsprocedurer För att säkerställa att svetsarbeten genomförs i enlighet med specificerade krav och vald tillverkningsstandard används både förstörande och icke-förstörande provning. Det är av yttersta vikt med svets- och...

Medlem i Stålbyggnadsinstitutet

Som nybliven medlem i Stålbyggnadsinstitutet deltog vi i Stålbyggnadsdagen som ägde rum i Göteborg den 12 november. Dagen bestod av ett stort antal föreläsningar och avrundades med utdelningen av Stålbyggnadspriset som i år gick till byggnaden Aula Medica, Karolinska...