Nyhetsbrev Miljöteknik april 2024

Undersökningar av förorenade markområden Safe Control undersöker och analyserar prov från mark och jordmassor med avseende på miljö- och hälsofarliga ämnen. Som en följd av industriell verksamhet har mark, jord, byggnader och vatten förorenats under årens lopp. Enligt...

Nyhetsbrev

Kontroll av svets, svetsförband och svetsprocedurer För att säkerställa att svetsarbeten genomförs i enlighet med specificerade krav och vald tillverkningsstandard används både förstörande och icke-förstörande provning. Det är av yttersta vikt med svets- och...

Medlem i Stålbyggnadsinstitutet

Som nybliven medlem i Stålbyggnadsinstitutet deltog vi i Stålbyggnadsdagen som ägde rum i Göteborg den 12 november. Dagen bestod av ett stort antal föreläsningar och avrundades med utdelningen av Stålbyggnadspriset som i år gick till byggnaden Aula Medica, Karolinska...