Medlem i Stålbyggnadsinstitutet

Som nybliven medlem i Stålbyggnadsinstitutet deltog vi i Stålbyggnadsdagen som ägde rum i Göteborg den 12 november. Dagen bestod av ett stort antal föreläsningar och avrundades med utdelningen av Stålbyggnadspriset som i år gick till byggnaden Aula Medica, Karolinska...