Som nybliven medlem i Stålbyggnadsinstitutet deltog vi i Stålbyggnadsdagen som ägde rum i Göteborg den 12 november.

Dagen bestod av ett stort antal föreläsningar och avrundades med utdelningen av Stålbyggnadspriset som i år gick till byggnaden Aula Medica, Karolinska Institutet i Solna.

Arkitekt: Wingårdh Arkitekter
Stålkonstruktör: Cowi
Stålentreprenör: Nomek

Share This