Nyhetsbrev Miljöteknik april 2024

Undersökningar av förorenade markområden Safe Control undersöker och analyserar prov från mark och jordmassor med avseende på miljö- och hälsofarliga ämnen. Som en följd av industriell verksamhet har mark, jord, byggnader och vatten förorenats under årens lopp. Enligt...

Nyhetsbrev

Kontroll av svets, svetsförband och svetsprocedurer För att säkerställa att svetsarbeten genomförs i enlighet med specificerade krav och vald tillverkningsstandard används både förstörande och icke-förstörande provning. Det är av yttersta vikt med svets- och...

Fastighetsrenoveringen snart klar

Fastigheten på Tillgängligheten har fått ett lyft med nytt tak, ny fasad, nya fönster och nya parkeringsytor. Vi på Safe Control är väldigt nöjda med resultatet! Det har emellanåt varit svårt att komma in till oss så vi vill tacka alla våra kunder och leverantörer för...

Exteriör renovering pågår

Under hösten och vintern 2018/2019 kommer en omfattande renovering och ombyggnation pågå. Exteriören av laboratoriets fastighet ska bytas – fasader, tak och fönster. Under tiden som detta projekt pågår kommer ni som besöker Safe Control att behöva använda andra...