Under hösten och vintern 2018/2019 kommer en omfattande renovering och ombyggnation pågå. Exteriören av laboratoriets fastighet ska bytas – fasader, tak och fönster.

Tillgängligheten 1Under tiden som detta projekt pågår kommer ni som besöker Safe Control att behöva använda andra parkeringsplatser och ingångar än ni brukar. Vi ber er att följa de anvisningsskyltar som kommer att sättas upp och löpande information kommer att finnas här på vår hemsida.

Ni kan alltid ringa oss på 031-65 64 70 om ni har några frågor eller synpunkter.

Share This