Vad är asbest?

Asbest är ett samlingsnamn för en grupp mineraler som är vanligt förekommande i naturen. De är hälsofarliga och kan ge upphov till olika sjukdomar, bland annat cancer.

Asbest är en grupp om sex naturligt förekommande mineraler som består av mjuka, flexibla fibrer. Asbest bryts ur berggrunden främst i Ryssland, Sydafrika och Nordamerika. Mineralerna har olika kemisk sammansättning och olika egenskaper. Den dominerande asbestsorten är krysotil som motsvarar hela 99 procent av all asbest.

Vad används asbest till?
Användningsområdena för asbest har varit många på grund av dess värdefulla tekniska egenskaper som bland annat hög hållfasthet, smidighet, hög beständighet mot hetta och dess goda förmåga att isolera ljud och värme. Förutom i byggnadsmaterial har asbest även använts i bromsbelägg, viss skyddsutrustning och som förstärkning i vissa material.

Asbest används fortfarande i hundratals amerikanska konsumentprodukter, användningen är tillåten så länge den står för mindre än 1 procent av produkten.

Asbest har använts i ca 3 000 produkter och mycket material finns kvar i våra byggnader tillsammans med andra hälso- och miljöfarliga ämnen. Om asbest påträffas ska en sanering utföras.

Asbestfibrer i mikroskop

Asbestfibrer

Ordet asbest kommer från grekiskans ’asbestos’, vilket betyder ’outsläcklig’. Asbestfibrerna är så små och tunna att de inte går att se med blotta ögat. För att kunna definiera dem använder vi oss av särskilda inbäddningsvätskor med ett bestämt brytningsindex för varje asbestsort.

Totalförbjudet sedan 1982
Asbestfibrer är väldigt lätta och när de frigörs i luften kan det ta flera dagar innan de landar. Det är sedan 1982 totalförbjudet att använda asbest i Sverige. Den som leder eller utför sanering av asbest ska ha genomgått särskild utbildning och inneha tillstånd av Arbetsmiljöverket för varje enskilt projekt. 

Asbest klassas som farligt avfall och på grund av sina hälsofarliga effekter förvaras det på deponier för att minska risken för framtida spridning.

Asbestsorter

 • Aktinolit
  Denna typen av asbest är ovanlig och uppfattas som en förorening i asbestrelaterade produkter.
 • Amosit
  Kallas även för brun asbest. Användes bland annat som isolering av rör och ångpannor. Den förekommer i isoleringar och rörböjar/röravslut.
 • Antofyllit
  Asbestpapp, vissa plastprodukter, fyllnads- och armeringsmaterial, cement- och isoleringsmassor. Den förekommer bland annat i kakelfix, fog och lim.
 • Krokidolit
  Blå asbest och anses vara den farligaste asbesttypen som förbjöds i Sverige redan 1975. Krokidolit är den tredje vanligaste asbesttypen. Den har använts som packnings- och isoleringsmaterial.
 • Krysotil
  Krysotil kallas även för vit asbest och magnesiumsilikat. Detta är den vanligaste typen och har använts i plast-, färg- och takprodukter, som fyllnads- och armeringsmaterial. Den återfinns i bland annat mattor, lim och cementplattor.
 • Tremolit
  I USA användes tremolit som isolator, så kallade Zonolite. Den används även till syrabeständiga filter.

 

Hur farligt är asbest?

Asbest är mycket hälsofarligt och kan ge upphov till olika sjukdomar. En enkel handling som att skrapa målarfärg, sotning eller byta ut en golvmatta kan frigöra asbestfibrer i skadliga halter. Det finns olika typer av asbest och de uppträder oftast i knippen, något man inte kan se med blotta ögat.

Fibrerna är mycket fina och vid inandning kan de tränga långt ner i lungorna, där de i värsta fall kan utveckla asbestos (dammlunga), tumörer och lungcancer. Det kan ta lång tid, upp till 20-30 år, innan man utvecklar sjukdomssymtom efter det att man exponerats för asbest. Man beräknar att i Sverige inträffar årligen mer än 200 dödsfall som följd av asbesthantering.

Sjukdomar som kan vara en följd av asbestexponering är:

 • asbestos (asbestlunga, asbestdammlunga)
 • asbestpleurit (vatten i lungsäcken)
 • KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom)
 • plack (förtjockning och förkalkning av bindväv i lung- och hjärtsäck samt bukhinna)
 • lungcancer
 • tjocktarmscancer
 • tumörer
 • mesoteliom (lungsäckscancer) 

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Miljö
Telefon: 031-65 64 93

Catarina Wernlund
Ansvarig: Kemi
Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

  Share This