Här kan asbest förekomma

Asbest kan förekomma i cirka 3 000 produkter och här följer en lista över platser och material.

I listan tar vi hänsyn till det samband som finns när vårt laboratorium får in material för asbestanalys, listan kan inte anses vara helt komplett utan är ett levande dokument.

Asbest finns i byggnadsfasader och yttertak, men förekommer även inne i byggnader. I brandskadade byggnader bör man iaktta försiktighet då asbest (om det förekommer) kan ha frigjorts.

Asbestanalys i material

Ackrediterad asbestanalys

Vill du analysera ett material? Vi analyserar fasta material, damm och samlingsprov, luftprov och även vatten om det förekommer asbest.

Alkaliskydd

Material
Underskikt till plastmatta

Produkttyp
Golvmatta

Armering

Material
Skivor, kanaler, plast- och golvplattor, PVC-matta

Produkttyp
Plastmaterial, bruk, pluggar, asbestcement

 

Brandskydd

Material
Stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar, ventilationskanaler och ventilationsrör, soprum, garage, pannrum, skyddskläder mot hetta, med mera.

Produkttyp
Asbestväv, asbestpapp, sprutasbest, asbestsilikatskivor, asbestcementskivor, eternit.

Bullerdämpning, bullerisolering

Material
Sprutat ytskikt, golvplattor

Produkttyp
Sprutasbest, skivor (porösa), undertaksskivor, akustikputs, plastmattor.

Fartyg

Material
Brandskyddsutrustning, isolering, beläggning, färg, plast.

Produkttyp
Brandskydd, isolering, ljudisolering, elektroniskt isoleringsmaterial, färg, plast, durkbeläggning, kranar, vinschar, ventiler, flänsar, ankarspel, packningar, hylsor och lager.

Fasad, vägg och tak

Material
Eternit, fix och fog, murbruk (som tillsats).

Produkttyp
Plattor, skivor, fix och fog, murbruk.

Fyllmedel

Material
Färg och plast.

Produkttyp
Färg, plast.

Kakel och klinker

Material
Fix och fog, tätning.

Produkttyp
Färg, lim (så kallat svartlim, asfaltslim), sättbruk, kitt.

Kondensisolering

Material
Ventilationskanaler, rör.

Produkttyp
Värmeväxlare.

Ventilation

Material
Eternit.

Produkttyp
Frånluftskanaler, rör.

Värmeisolering

Material
Rör, värmepannor och ångpannor, ventilationsanläggningar.

Produkttyp
Magnesiamassa, isolermassa, asbestpapp, asbestväv, asbestgarn, sprutasbest.

Övrigt

Asbest kan även finnas i oljelampor (veken), i äldre fartyg (isolering i skrov, runt maskiner), elkablar, bromsband, skruvpluggmassa (föregångare till dagens plastplugg).

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Miljö
Telefon: 031-65 64 93

Catarina Wernlund
Ansvarig: Kemi
Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This