Vikten av att göra en miljöinventering

Det finns miljö- och hälsofarliga medel och material i våra byggnader. Innan man börjar riva och renovera är det därför viktigt att göra en inventering (besiktning).

Det måste finnas en rivningsplan och till den måste en miljöinventering göras. En miljöinventering innebär att man kartlägger vilka material och komponenter som innehåller farliga ämnen och var dessa finns i fastigheten.

För att inventeringen ska vara fullgod krävs det att inventeraren har mycket kunskap och erfarenhet.

Farliga ämnen innefattar bland annat:

Miljöinventering

Anmäl dig till vår utbildning Miljöinventering

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Miljö
Telefon: 031-65 64 93

Catarina Wernlund
Ansvarig: Kemi
Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This