Asbestanalys

Asbest är mineraler som har använts till bland annat brandskydd, ljud- och värmeisolering. Det är också mycket hälsofarligt och kan ge upphov till olika sjukdomar. År 1982 kom ett totalförbud att använda asbest i Sverige - enligt fackförbundet Byggnads finns det runt 400.000 ton kvar i fastighetsbeståndet.

Safe Control har mer än 25 års erfarenhet i asbestanalyser. Vi ger snabba och tillförlitliga svar till både företag och privatpersoner.

Material

Vi analyserar och ger ett svar på om det förekommer asbest i materialet eller ej.

Damm

Dammprov tas fördelaktigast med tejp och vid analys tar vi ut minst 20 delprov.

Luft

Provet tas med luftpump (se nedan) och svar fås om förekomst av asbest.
Möjlighet finns även att få fiberräkning.

Provsvar kan erhållas inom
2-3 timmar, 24 timmar, 3 dagar eller 5-10 dagar.

Provsvar kan erhållas inom
24 timmar, 3 dagar eller 5-10 dagar.

Provsvar kan erhållas inom
48 timmar, 3 dagar eller 5-10 dagar.

Svarstiderna avser arbetsdagar - måndag till fredag. Svarstiden 2-3 timmar kan hållas om det finns tillgänglig personal. Svarstiderna varierar något mot privatpersoner (se vår webbshop - www.safecontrol.nu)

Det första man bör göra innan man påbörjar ett arbete är att inventera allt material. Asbest förekommer i mer än 3.000 produkter (exempelvis rörisolering, fix och fog, eternitplattor, svartlim, golvmaterial) och om man bearbetar material med asbest virvlar fibrerna upp i luften. Vid inandning fastnar fibrerna i lungorna som med tiden kan ge upphov till olika sjukdomar (lungcancer, mesoteliom, pleurapack och asbestos).

För att analysera om asbest förekommer i ett materialprov använder vi oss av ett polariserat ljusmikroskop med faskontrast (PLM). Vi arbetar efter nationella och internationella metodbeskrivningar. Vid preparering av provet används särskilda inbäddningsvätskor med ett bestämt brytningsindex för varje asbestsort. Vid undersökning av provet i mikroskop bestäms fiberns egenskaper och utseende, utifrån detta kan förekomst av asbest bestämmas.

Safe Control Materialteknik, som har sitt ursprung från gamla Götaverken och varvsindustrin i Göteborg, har sedan 1980-talet analyserat asbest i många olika material.

Luftpump och analys av luftprov

Efterfrågan på möjlighet att analysera asbestförekomst i luft ökar. För provtagning krävs en luftpump som är kalibrerad för den specifika provtagningen.

Vi erbjuder nu kompletta kit för uthyrning. Ring oss för att boka det antal pumpar ni behöver och hämta dem hos oss. Vid hämtning fås instruktioner om hur pumpen ska hanteras.

Är du privatperson?

Vi välkomnar och uppmanar även privatpersoner att låta utföra miljöanalyser, exempelvis asbest, PCB, mögel och vatten. 
Här finner du mer information »

Kontaktpersoner

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

Sandra Johansson
Tel: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se