Nyhetsbrev Miljöteknik april 2024

Undersökningar av förorenade markområden Safe Control undersöker och analyserar prov från mark och jordmassor med avseende på miljö- och hälsofarliga ämnen. Som en följd av industriell verksamhet har mark, jord, byggnader och vatten förorenats under årens lopp. Enligt...

Nyhetsbrev

Kontroll av svets, svetsförband och svetsprocedurer För att säkerställa att svetsarbeten genomförs i enlighet med specificerade krav och vald tillverkningsstandard används både förstörande och icke-förstörande provning. Det är av yttersta vikt med svets- och...

Fler och fler kunder tecknar ramavtal

För våra uppdragsgivare med större volymer erbjuder vi ramavtal. Ramavtalen innebär att vi kan skapa effektiva, kundanpassade rutiner som ger både snabbare leveranser och bättre priser. Vill du veta mer om våra olika avtalslösningar? Kontakta Lars Andersson på 031-65...