Nyhetsbrev Miljöteknik april 2024

Undersökningar av förorenade markområden Safe Control undersöker och analyserar prov från mark och jordmassor med avseende på miljö- och hälsofarliga ämnen. Som en följd av industriell verksamhet har mark, jord, byggnader och vatten förorenats under årens lopp. Enligt...

Nyhetsbrev

Kontroll av svets, svetsförband och svetsprocedurer För att säkerställa att svetsarbeten genomförs i enlighet med specificerade krav och vald tillverkningsstandard används både förstörande och icke-förstörande provning. Det är av yttersta vikt med svets- och...

AAA Högsta kreditvärdighet – Brons

Safe Control Materialteknik är ett av de 8 212 företag, av Sveriges totalt 492 221 aktiebolag, som har högsta kreditvärdighet enligt Bisnodes kreditvärderingssystem under åren 2011. Ett företag med bronsdiplom har bibehållit högsta kreditvärdighet i minst 15 år...