Analys av brunnsvatten

När våren och försommaren kommer är det för många en början på en lång säsong i sommarstugan som har stått oanvänd över vintern. Då är det en bra tid att kontrollera brunnsvattnets kvalitet.

Det är inte alltid man upptäcker om vattnet är dåligt, det kan vara klart och smaka bra, men ändå innehålla halter av skadliga ämnen vilket i sin tur kan leda till sjukdomar. Man kan inte se bakterier med blotta ögat och inte heller höga halter av radon som är radioaktivt.

Provtagning

Särskilda provtagningskärl ska användas och kan hämtas i receptionen på Safe Control, då fås även instruktioner om hur provtagningen ska utföras.

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på 031-65 64 70. 

Bör kontrollera dricksvattnet var tredje år

I Sverige dricker drygt 1,2 miljoner permanentboende, och ungefär lika många fritidsboende, vatten från enskilda vattentäkter, till exempel egen brunn. Som fastighetsägare/brunnsägare är man ansvarig för att driva och sköta den egna brunnen och ansvarar därmed för vattenkvaliteten.

Livsmedelsverket rekommenderar att man kontrollerar sitt dricksvatten minst vart tredje år. Vid överlåtelse av fastighet är det viktigt att köparen ser över att brunnsvattnet är analyserat. Det är vanligt att man tar prover endast då man känner smakförändringar, konstig lukt eller att vattnet har ändrat färg, men det kan vara problem med dricksvattnet utan att man märker det.

Socialstyrelsen gjorde en sammanställning av 5 000 analysresultat år 2007 som visade att endast ca 20 % av proverna var tjänliga som dricksvatten. Sämst resultat fanns i grävda brunnar där ca 35 % hade otjänligt dricksvatten.

Vattenanalys

Radon i både luft och vatten

Radon kan förekomma i dricksvatten, främst från kallkällor och borrade brunnar. Att dricka vatten med radon bedöms inte utgöra någon större hälsorisk, däremot övergår radonet från vattnet till inomhusluften.

Mer information om radon i inomhusluften »

Enskild brunn

Sedan den 1 januari 2014 är det Livsmedelsverkets ”Råd om enskild dricksvattenförsörjning” som ska följas. En enskild vattenförsörjning är en som betjänar färre än 50 personer och som tillhandahåller mindre än 10 kubikmeter per dygn.

Beställ en vattenanalys idag!

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Miljö
Telefon: 031-65 64 93

Catarina Wernlund
Ansvarig: Kemi
Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This