Vattenanalys

Safe Control har personal som är certifierade för provtagning av vatten och vi erbjuder våra tjänster till företag och privatpersoner.

Safe Control: Vattenanalys

Safe Control utför vattenanalyser av brunnsvatten, fordonstvättaroch för företagen utmed den för dricksvatten viktiga vattentäkten Göta älv. I enlighet med Sjöfartsinspektionens föreskrifter kontrollerar vi dricksvattnet ombord på fartyg som anlöper Göteborgs hamn.

Vattenprover ska inslamlas efter specifika instruktioner och vi rekommenderar därför att ni som provtagare kontaktar oss för att få rätt uppsamlingskärl och korrekta anvisningar för insamling av prov. Analys av vattenprover sker i samarbete med av oss godkänd underleverantör.

Var femte brunn har otjänligt vatten

Var femte brunn har otjänligt vatten och mer än 80 % har någon form av anmärkning. Vattenkvaliteten i brunnar bör kontrolleras var tredje år.

Visste du att  det inte räcker att bara lukta och smaka på vattnet för att avgöra om det är säkert att dricka och använda i hushållet?

Enskilda dricksvattenanläggningar - brunnar »

Privatperson

Vi uppmanar privatpersoner att kontrollera sitt vatten - mikrobiologisk, kemisk och metallisk analys, samt radon om vattnet tas från en borrad brunn. Provet förskottsbetalas via vår webbshop - www.safecontrol.nu. Kylväskor med provtagningskärl hämtas hos oss.
Miljöanalyser för privatpersoner »

Kontaktpersoner

Sandra Johansson
Ansvarig Miljöteknik
Telefon: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se