Rättigheter

Följande villkor gäller vid din användning av Safe Control Materialteknik AB:s webbplatser:

1. Immateriella rättigheter

Allt innehåll som tillhandahålls på Safe Controls webbplats (bilder, texter, videoklipp, grafik, logotyper, datakoder, o.d.) tillhör Safe Control och skyddas av svensk och internationell lagstiftning. Materialet som tillhandahålls på webbplatserna av Safe Control får endast användas i informationssyfte. Obehörig användning eller spridning av innehållet kan strida mot lagen om upphovsrätt (1960:729) och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Safe Controls skriftliga godkännande måste erhållas inför eventuell återanvändande eller kopiering. Ej heller är det tillåtet att använda, modifiera eller förmedla informationen i kommersiellt syfte. Det är dock tillåtet att ladda ner någon enstaka kopia av informationen från webbplatsen för enskilt bruk.

Safe Controls varumärke och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning, därmed är det inte tillåtet att använda Safe Controls varumärke eller kännetecken om Safe Control inte har gett sitt skriftliga godkännande. För att använda Safe Controls varumärke i marknadsföringssyfte krävs ett formellt skriftligt medgivande.

2. Personuppgifter

Safe Control Materialteknik AB arbetar aktivt med att skydda våra kunders och andra kontakters personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy. Den nya lagen, Dataskyddsförordningen (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018, stärker företagets riktlinjer avseende personlig integritet ytterligare.

Genom att överlämna dina personuppgifter till Safe Control samtycker du till att Safe Control lagrar och på andra sätt behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter behandlas manuellt och digitalt med sekretess.

Kontaktpersoner

Lars Andersson
VD
Telefon: 031-65 64 86

Johan Ageryd
Kvalitetschef
Telefon: 031-65 64 94

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This