Om Safe Control Materialteknik

Safe Control Materialteknik har anor ända tillbaka till 1910-talet, om än under olika namn och konstellationer. Under varvens storhetstid var företaget Götaverkens interna laboratorium. Då varven undan för undan lades ned blev laboratoriet ett fristående och oberoende företag.

Safe Control Materialteknik är idag ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov. Företaget har ett väl utvecklat samarbete med andra kontrollföretag samt arbetar frekvent och nära med klassningssällskapen.

Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på bland annat byggmaterial. Safe Control vänder sig till en bred marknad, med bland annat materialleverantörer, tillverkande företag, svetsande företag, byggindustri, kontroll- och besiktningsföretag samt processindustri som kunder.

Presentation på YouTube