Vi stödjer och sponsrar

Sedan många år stödjer och sponsrar vi BRIS och Svenska Naturskyddsföreningen i deras viktiga arbeten.

BRIS

Barnens Rätt i Samhället, är en av Sveriges ledande organisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn.

Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. Utöver stödverksamheten för barn och unga ger Bris även stöd och råd till vuxna i frågor som berör barn.

Bris är en av dem som startade CHI, Child Helpline International, som tar emot över 20 miljoner kontakter från barn och unga per år i 142 länder.

Besök BRIS hemsida »

Bris 2022

Svenska Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen bildades i maj 1909 och har sedan dess varit med och påverkat de flesta stora beslut om miljöfrågor, som till exempel miljölagstiftning, att Naturvårdsverket inrättades och att det finns miljömärkning av varor och tjänster.

Naturskyddsföreningens vision inför år 2040:
”Ditt hus drivs på el från solceller. Det finns fisk i haven. Du kan ta en promenad i en lummig skog. Du kan ta din elbil till jobbet. Eller bara äta en banan som är fri från farliga bekämpningsmedel.”

För oss är det en självklarhet att stödja Naturskyddsföreningens arbete. Vi är med och kämpar för en friskare värld!

Besök Naturskyddsföreningens hemsida » 

Naturskyddsföreningen 2022

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Marknadsansvarig

Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

Share This