Kemi

Karakterisering av metaller och identifiering av ingående legeringsämnen utförs bland annat med hjälp av optisk emissionsspektrometer (OES) och genom mikroskopering.

Laboratoriet utför också kemisk analys samt smältförlopp av beläggningar, pannsten och sodasmältor, liksom korrosionsprov/korngränsfrätningsprov på rostfria stål.

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se