Miljöteknik

Safe Controls laboratorium erbjuder ett brett tjänsteutbud riktat mot miljöfarliga ämnen. Vi kan ge er lösningar som kan ligga till grund för hantering av miljöfarliga ämnen med hänsyn taget till arbetsmiljö, sanering och deponi.

Miljöteknik: Vi värnar om miljön!

Laboratoriet utför och ombesörjer analyser med avseende på förekomst av asbest, PCB, mögel, tungmetaller, med mera, i prov från bland annat byggmaterial, mark, jord, vatten och luft.

Skicka prover

Om du önskar skicka dina prover till oss bör du även bifoga vår beställningsblankett. Tänk på att förpacka proverna i separata påsar och märk dem tydligt. Märk det vadderade kuvertet med "Miljöprov".

Beställningsblankett (.pdf)

Är du privatperson?

Vi välkomnar och uppmanar även privatpersoner att låta utföra miljöanalyser, exempelvis asbest, PCB, mögel och vatten. Köp din analys via vår webbshop, www.safecontrol.nu.

Här finner du mer information »

Kontaktpersoner

Sandra Johansson
Ansvarig Miljöteknik
Telefon: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se