Tolkning av materialcertifikat

Utbildning: 1 dag

Välkommen till vår utbildning där du får lära dig om hur ett metalliskt material certifieras enligt en gällande standard.

Under dagen går vi genom materialcertifieringens olika delmoment från masugn till färdig certifierad materialprodukt eller -komponent. Kursen har utvecklats av Safe Control Materialteknik i samarbete med industriforskare på Högskolan Väst i Trollhättan och COWI AB:s Industridivision.

Kursen vänder sig till inköpare, kvalitetsansvariga, konstruktörer och andra som arbetar med metalliska material i tillverkning, bearbetning eller svetsning.

Innehåll
Kursen innehåller följande moment:

- Introduktion
- Ståltillverkning
- Valsning, smide och provning
- Krav enligt standard
- Certifikat, intyg och certifiering

Kursledare
Teknologie doktor Per Lindström har en mångårig praktisk erfarenhet av material, svetsning, konstruktion och tillverkning av tryckbärande utrustning.

Per arbetar i dag på Linnéuniversitetets tekniska fakultet som universitetslektor där han forskar och undervisar i fartygsteknik, material, svets och olinjär brottmekanik vid Sjöfartshögskolan i Kalmar.

Några röster från tidigare deltagare om kursledaren
"Grymt bra! Både kunskapsmässigt och pedagogiskt."
"Mycket kompetent inom ämnet."

Kursintyg
Kursintyg utfärdas efter genomgången kurs. Examinationer kan genomföras efter överenskommelse.

Anmälan
Anmälan görs via e-post till anmalan@safecontrol.se.
 

Information och villkor
Avbokning kan ske 2 veckor före utbildningens start utan kostnad. Därefter debiteras halva kostnaden. Vid återbud senare än en vecka innan utbildningens start debiteras hela avgiften. Vid övertecknad kurs gäller tidpunkt för anmälan som turordning. Utbildningen kan komma att ställas in om inte tillräckligt antal deltagare anmälts.

Avgift för deltagande i examination faktureras separat. Anmäld deltagare kan ersättas av annan deltagare om Safe Control har blivit informerade senast dagen innan kursstart.

Kontaktperson

Veronica M. Orvheden
Telefon: 031-65 64 95
veronica.orvheden@safecontrol.se

 

Bokning

Datum
Nya datum kommer till hösten 2017

Tid
Kl 08.30- 16.30

Plats
Safe Control Materialteknik AB
Tillgängligheten 1
417 01 Göteborg

Platser kvar
Ja

Anmälan
Skicka ett mail till anmalan@safecontrol.se.

Pris
4.500 kr per person (exkl. moms).
I avgiften ingår lunch, fika och kursdokumentation.

Vid fler än en deltagare från samma företag erhålles 500 kronor rabatt per extra person på deltagaravgiften.

Safe Control kvalitetssäkrar ert metalliska material
Kvalitetssäkringen innebär att vi kontrollerar om materialet motsvarar angivna krav för standarden och/eller specifika kundkrav samt att vi verifierar certifikatet.
Läs mer »

Se alla våra utbildningar »