Skador och haverier kan ha sin orsak i utmattning, korrosion, defekter, värmepåverkan, materialval, miljö och överbelastning – för att nämna några. För våra kunder där produktionen står still är tiden en ekonomisk faktor och frågeställningen om vad som har gått fel måste lösas snabbt. Vi är en oberoende part som utför våra uppdrag under sekretess och med ett komplett laboratorium kan vi korta ner ledtiderna. För att utreda skadeorsaken eller haveriet genomförs förutom metallografisk undersökning även kemisk analys och mekanisk provning om det skulle behövas.

Läs mer om våra haveri- och skadeundersökningar 

Share This