Madeleine Chappelle och Mattias Östklint arbetar på avdelningen Miljöteknik med bland annat analyser av asbest och PCB.

Varmt välkomna till Safe Control!

Share This