Välkommen till vårt nyhetsbrev med ny visuell identitet. Framöver kommer vi att dela upp våra utskick enligt våra tre huvudområden: Materialteknik, Miljöteknik och Utbildning. 

Fler åtgärder som speglar de förändringar och satsningar som vi på Safe Control har genomfört under de senaste åren är:

 • Upprustning av våra lokaler
 • Nytt kemilaboratorium
 • Fler medarbetare
 • Ny utrustning inom flera verksamhetsområden
 • Omfattande digitaliseringsprojekt

Under år 2021 hade vi glädjen att fira vårt 20-årsjubileum med ett uppskattat event!

Målsättningen för oss är att säkerställa att fortsätta vara ett av landets främsta fristående materiallaboratorier och leverera högsta kvalitet på våra tjänster, något som vi vet att ni förväntar er av oss.

Jag vill med dessa ord tacka er för ett gott samarbete och önska er en riktigt fin sommar!

Lars Andersson
VD


Safe Control Materialteknik AB, ert kompletta materiallaboratorium

Asbestanalys

Safe Control Materialteknik AB är ett av Swedac ackrediterat laboratorium.

Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt analys av hälso- och miljöfarliga ämnen i mark, jord och byggmaterial.

Som ett privatägt och helt fristående laboratorium är vi en oberoende part i alla uppdrag. Vi erbjuder även utbildningar inom verksamhetsnära områden. Våra kunder är företag inom många olika branscher, offentliga myndigheter och privatpersoner.

Sedan företaget bildades 2001 har företaget utvecklats till att ha en tydlig och stark position som ett framstående laboratorium där kvalitet och kunskap tillsammans med ett starkt kundfokus är viktiga grundstenar. Företaget lägger stor vikt vid det fortlöpande arbetet med kvalitet och kompetens och vi investerar kontinuerligt i det senaste vad gäller instrument och utrustning.

Tre verksamhetsområden

För att tydliggöra vårt tjänsteutbud i vår kommunikation lyfter vi fram företagets huvudområden: Materialteknik, Miljöteknik och Utbildning.

Safe Control Materialteknik
Safe Control Materialteknik
Provningar, analyser, undersökningar och kvalitetssäkring av metalliska material.

Safe Control Miljöteknik

Safe Control Miljöteknik
Analys av förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i byggnadsmaterial,
mark, jord, luft och vatten.

Safe Control Utbildning

Safe Control Utbildning
Öppna och företagsanpassade utbildningar och seminarier med inriktning
verksamhetsnära områden inom Materialteknik och Miljöteknik.


Intensiva utbildningsveckor i höst

Välkommen till höstens utbildningar som bland annat består av tre specialinriktade utbildningsveckor. I september erbjuder vi utbildningar inriktade på metalliska material och i oktober och november utbildningar inom asbest.

Utbildningar september – Metalliska material
 • Granskning av WPS – 6 september
 • Materiallära grund – 7 september
 • Tolkning av materialcertifikat – 8 september
 • Mekaniska skruvförband/fästelement – 20 september
Utbildningar oktober – Asbest
 • Särskild (allmän) – 4 oktober
 • Grundutbildning – 5 och 6 oktober
 • Arbetsledning – 5 oktober
 • Konsulter – 6 oktober
Utbildningar november – Asbest
 • Asbestsanering (4 dagar) – 15-18 november

Mer om våra utbildningar och hur du anmäler dig ser du i vårt utbildningsprogram.

Share This