Ackreditering är ett internationellt system med en gemensam lagstiftning inom EU. Enligt EU ska varje land ha ett nationellt ackrediteringsorgan som är utsett av landets regering. Det svenska organet är SWEDAC.

Läs mer om ackreditering på vår sida Kvalitetssystem.

Share This