Våren är äntligen på gång – det är dags att byta till sommardäck, vårstäda bilen och tvätta den. Vet du att det är ett miljöbrott att tvätta bilen på garageuppfarten eller på gatan?

Tvättvattnet (vilket klassas som avloppsvatten) rinner orenat ner i marken och brunnar för att sedan hamna i vattendrag och sjöar. Innehållet i vattnet är miljöfarligt med tungmetaller, asfalt, olja och kemikalier, ämnen som är skadliga för allt levande – människor, djur och växter.

En bil, eller ett annat fordon, bör tvättas på en biltvätt som har en oljeavskiljare/reningsverk vilket renar det smutsiga vattnet.

Analys av avloppsvatten
Safe Control tillhandahåller analys av avloppsvatten från fordonstvättar. Fördelaktigast är vinterperioden (november-april) då vattnet är som smutsigast.

Share This