Vi tackar alla deltagare och inte minst föreläsarna, Jörgen Conradsson och Anders Foss, från Arbetsmiljöverket som deltog i vårt frukostseminarium om asbest den 7 oktober.

Safe Control seminarium

Seminariet som lockade rekordmånga deltagare riktade sig till de som i någon form kan komma i kontakt med asbest och/eller har ett ansvar när det gäller hantering av detta hälsofarliga ämne.

För att få arbeta med asbest krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket – den som river asbest eller asbesthaltigt material utan tillstånd riskerar sanktionsavgifter.

Under seminariet togs dessa punkter upp:

  • Varför asbest är farligt
  • Var asbest kan finnas
  • Vilka regler och föreskrifter som gäller
  • Vem har ansvaret

Det blev många frågor ställda till Arbetsmiljöverket och Safe Control avseende både asbest och PCB.

Vi hjälper er med miljöanalyser
För att vara säker på att det inte förekommer asbest bör man göra en asbestanalys innan rivningen eller ombyggnationen startar. Vi på Safe Control har lång erfarenhet av miljöanalyser. Vi tar emot materialprover för analys dagligen mellan klockan 07.30 och 16.30. Vi kan lämna svar redan samma dag!

Vi har även en webbshop för beställningar av olika miljöanalyser – safecontrol.nu.

Kontakta Catarina Wernlund för mer information på 031-65 64 93.

Share This