Kemisk analys är en viktig del i att identifiera och säkerställa olika materials kvalitet samt dess kemiska sammansättning. Kemiska analyser används inom många områden och några exempel är:

 

  • Analys av ingående legeringsämnen i metaller för att fastställa vilket material det kana motsvara.
  • Analys av den kemiska sammansättningen av fasta material, beläggningar, partiklar, fibrer och mineraler.
  • Analys med avseende på miljö- och hälsofarliga ämnen i byggmaterial, mark, luft och vatten.
  • Analys av metaller och andra önskade och oönskade ämnen i olika typer av vätskor, såsom kylvätskor, glykol och bränslen.
  • Analys av vatten. Förutom dricksvatten analyseras industriellt vatten, tvättvatten, kylvatten och utsläppsvatten av olika slag.
Kemisk analys

Bilden visar resultat av en spektraanalys utförd i vårt svepelektronmikroskop (SEM/EDX).

Kemisk analys används av ett brett spektrum av företag och branscher inom tillverkningsindustrin, fordonsindustrin, massaindustrin, petrokemiska industrin och byggindustrin.

Laboratoriet har utrustning och kompetens för att utföra olika förbränningar, viktbestämningar och andra fysikaliska analyser av exempelvis beläggningar. En stor andel av våra miljöanalyser utgörs av analys avseende förekomst av asbest i byggmaterial. Vi utför även korrosionsprovning på metalliska material för fastställande av korrosionsbeständighet.

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Kemi

Tel: 031-65 64 93

ackreditering swedac

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot nationella och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

Vi söker en kvalitetsmedveten verkstadsarbetare

Mekanisk verkstad, Andreas Alm

Vi har mycket att göra i vår mekaniska verkstad och behöver förstärka med ytterligare en medarbetare. Har du erfarenhet av skärande bearbetning, sågning, manuell svarvning och fräsning? Då kan du vara den vi söker.

Du kommer att arbeta i den mekaniska verkstaden. För att trivas i rollen är du nöjd med rutinarbete, kan växla mellan olika arbetsuppgifter och är ytterst noggrann.

Uppdatering: Tjänsten är tillsatt.  

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöanalyser på byggmaterial. Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.

Share This