Nu närmar sig tiden när stugan ska vädras ut och förberedas inför sommaren med härliga bad och varma sommarkvällar med grillning.

Var femte brunn har otjänligt vatten och mer än 80 % har någon form av anmärkning. Vattenkvaliteten i brunnar bör kontrolleras var tredje år.

Safe Control ombesörjer analys av brunnsvatten där mikrobiologisk, metallisk och kemisk analys görs. Om brunnen är borrad bör man även kontrollera radonhalten.

Hämta sterila kärl hos oss, tag proverna på morgonen och lämna in vattenproverna på förmiddagen. Om du är privatperson ber vi dig att förskottsbetala via vår webbshop.

 

Undrar du över något? Kontakta Catarina Wernlund på 031-65 64 93.

Share This