Det var drygt ett trettiotal personer som hörsammade vår inbjudan till frukostseminarium den 4 april.

Miljöinspektör Anna Schultz från Miljöförvaltningen i Göteborg redogjorde för de nyligen uppdaterade riktlinjerna gällande utsläpp av avloppsvatten. Engagemanget från åhörarna var stort och det blev många frågor till Anna.

Share This