Nu har vi ytterligare två luftpumpar för provtagning avseende asbest och kvartsdamm.

Asbest
Mineraler som är mycket hälsofarlig och kan ge upphov till olika sjukdomar. Asbest är totalförbjudet att använda i Sverige sedan 1982.

Kvartsdamm
Kvartsdamm (även kallat stendamm och respirabelt damm) är cancerogent och förekommer på arbetsplatser där exempelvis sten bearbetas. Den 2 november 2015 kom nya föreskrifter om kvartsdamm i arbetsmiljön.

Share This