En ny rapport från Internationella arbetsmiljökommissionen (ICOH) visar fem gånger så många fall av lungcancer där asbest på arbetsplatsen är orsaken.

Tidningen Arbetarskydd rapporterar att över 1 100 personer dog under år 2016 i Sverige i cancersjukdomar som orsakats av asbest i arbetsmiljö.

Läs mer om asbest här

Share This