Det hälsofarliga asbestdammet frigörs vid renoveringar och rivningar av fastigheter. Man ska därför kontrollera om byggmaterialet innehåller asbest innan ett renoverings- eller rivningsprojekt startar. Om materialet visar sig innehålla asbest måste man ansöka om tillstånd från Arbetsmiljöverket för att sanera och hantera byggmaterialet.

Catarina Wernlund - kemist

Catarina Wernlund, ansvarig Miljöteknik, beskriver hur en asbestanalys genomförs.

– Först undersök materialet okulärt efter misstänkta fibrer. Vid preparering av provet används särskilda inbäddningsvätskor med ett bestämt brytningsindex för varje asbestsort. Vid undersökning av provet i ett polariserat ljusmikroskop med faskontrast (PLM) bestäms fiberns egenskaper och utseende, utifrån detta kan förekomst av asbest bestämmas.

– Vi använder oss även av svepelektronmikroskop (SEM) för att analysera material och luftfilter.

Hur lång tid tar en asbestanalys?
– Är det brådskande kan vi prioritera och ge ett analyssvar inom 2 till 3 timmar. Annars är leveranstiderna 24 timmar, 3 dagar och 5-10 arbetsdagar.

Behöver man själv komma och lämna in ett materialprov eller finns det andra vägar?
– Förutom att lämna in i vår reception kan man skicka provet till oss. Vi har även en webbshop där man kan beställa sin analys. All information om inlämning finns på vår hemsida. 

Asbestfibrer i mikroskop

Fakta om asbest

Arbetsmiljöverket anger att asbest årligen orsakar ett hundratal dödsfall i Sverige, men forskning från Internationella arbetsmiljökommissionen visar att det kan röra sig om drygt 1 100 personer.

Inkubationstiden är lång, det tar ca 20-40 år innan allvarliga sjukdomar som mesotoliom, lungcancer och asbestos uppträder.

Sedan 1982 är det totalförbjudet att använda asbest i Sverige, innan dess var det ett vanligt förekommande byggmaterial på grund av dess värdefulla egenskaper: det tål höga temperaturer, isolerar värme och ljud och har hög tålighet mot kemikalier samt att det var billigt.

Enligt fackförbundet Byggnads finns det ca 400 000 ton asbest kvar i det svenska fastighetsbeståndet. Enligt Arbetsmiljöverket har asbest använts i ca 3 000 produkter. Asbest utvinns fortfarande i Ryssland (i staden Asbest!) och materialet exporteras till bland annat Kina, Indien och Vietnam.

Vill du veta mer om asbest och vart det kan finnas? »

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93

ackreditering swedac

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot nationella och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

Tack för alla förfrågningar
om våra utbildningar!

Vi får många frågor från er gällande våra utbildningar om hur och när de startar igen. Svaret är att vi håller på för fullt med planering för att kunna genomföra dessa säkert och med fortsatt hög kvalitet.

Är du intresserad av en utbildning?
Gör en intresseanmälan till anmalan@safecontrol.se redan nu och vi återkommer till dig så snart vi har datum bestämda. Se vårt utbildningsprogram » 

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöanalyser på byggmaterial. Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.

Share This