Safe Control 20 år

Safe Control Materialteknik AB
20 år och 2 miljoner framgångar!

För oss på Safe Control innebär 2021 något extra! Vi har funnits i 20 år som ett oberoende och ackrediterat laboratorium. I två decennier har vi genomfört 2 miljoner framgångsrika provningar, analyser och undersökningar. Tillsammans med våra kunder har vi bidragit till att världen vi rör oss i har blivit mer trygg och säker.

Med anledning av jubileet ställde vi några frågor till vår VD, Lars Andersson

Hur har verksamheten utvecklats under dessa 20 år?
– Vi kan glädjande nog, och med stolthet, konstatera att vi har haft en årlig tillväxt på tio procent. En orsak är en växande efterfrågan på våra tjänster, men en viktig del är att vi alltid har strävat efter att vara i framkant när det gäller teknik, utrustning och kompetens. Vi har anpassat verksamheten efter hur marknad och efterfrågan har utvecklats, till exempel nya analys- och provningsmetoder.

Om du tänker framåt, hur ser du på kommande 10 år? 20 år?
– Vi har idag en god finansiell ställning, goda kundrelationer, ett gott renommé och ett starkt varumärke. Allt detta ska vi vårda och förhoppningsvis fortsätta ha samma fina tillväxt som hittills. Vi har inga planer på att förändra vår ägarstruktur, vi är tre delägare som kompletterar varandra på bästa sätt. Vi kommer att fortsätta vara ett privatägt, fristående och av Swedac ackrediterat laboratorium. Vi siktar helt enkelt på 20 år till och ytterligare två miljoner framgångar! Minst!

Safe Controls ägare

Safe Control Materialteknik startade 2001 och  ägs av grundarna Lars Andersson, Catarina Wernlund och Harald Fredriksson.

Verksamheten började för över 100 år sedan under varvens storhetstid och idag har vi en tydlig och stark position som ett framstående laboratorium, där kvalitet och kunskap tillsammans med ett starkt kundfokus är viktiga grundstenar.

Företaget är ackrediterat av Swedac sedan 2001 och vi provar, analyserar, undersöker och kvalitetssäkrar metalliska material, samt utför miljöanalyser på byggmaterial, mark, i luft och vatten. Som privatägt och helt fristående laboratorium är Safe Control en oberoende part i alla uppdrag. Kunderna är företag från olika branscher, offentliga myndigheter och privatpersoner.

Historik och om oss »

Safe Control

Vi kommer att uppmärksamma vårt jubileumsår med några trevliga och nyttiga aktiviteter, anpassade efter aktuell Covid-situation. Information och inbjudningar kommer i våra utskick framöver. Håll utkik i din inbox!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev » 

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöanalyser på byggmaterial. Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.

Share This