Vår verksamhet

Safe Control Materialteknik är uppbyggd kring fem produktionsenheter. Våra uppdragsgivare finns bland annat inom kärnkraftsindustrin, svetsande företag och materialleverantörer.

Safe Control Materialteknik: Laboratorierapport
Mekanisk provning

Materiallaboratoriet rymmer utrustning för drag-, bock-, slag-, tryck- och hårdhetsprovning. Vi utför provning av svets- och grundmaterial enligt EN288 samt enligt EU:s direktiv AFS1999:4/PED. Mer om Mekanisk provning »

Mekanisk verkstad

Safe Control Materialteknik har en maskinpark anpassad för tillverkning av provstavar. I den mekaniska verkstaden utförs också specialtillverkning för provning samt värmebehandling. Mer om Mekanisk verkstad »

Metallografi

Safe Control har ett välutrustat laboratorium för metallografisk undersökning. Här undersöks till exempel korrosiva angrepp, överhettning och erosion. Laboratoriet genomför undersökningar i syfte att utreda skadeorsak i samband med haverier. Mer om Metallografi »

Kemi

Karaktärisering av metaller och identifiering av ingående legeringsämnen utförs bland annat med hjälp av optisk emissionsspektrometer (OES) och genom mikroskopering. Laboratoriet utför också kemisk analys samt smältförlopp av beläggningar, pannsten och sodasmältor, liksom korrosionsprov/korngränsfrätningsprov på rostfria austenitiska stål. Mer om Kemi »

Miljöteknik

Vi har ett brett tjänsteutbud riktat mot miljöfarliga ämnen. Vi kan ge er lösningar som kan ligga till grund för hantering av sådana miljöfarliga ämnen med hänsyn taget till asbestmiljö, sanering och deponi. Laboratoriet utför och ombesörjer analyser med avseende på förekomst av asbest, PCB, mögel, tungmetaller, kvarts, med mera, i prov från bland annat byggmaterial, jord, vatten och luft. Mer om Miljöteknik »