Provning av svets och grundmaterial

Laboratoriet genomför mekaniska provningar, kemiska analyser och metallografiska undersökningar - vilken eller vilka beror vad som ska göras - mot gällande nationella och internationella standarder och kvalitetskrav. Laboratoriet är ackrediterat av Swedac.

Vi provar svets och grundmaterial
Provning av svets och svetsförband

För att säkerställa en svetsprocedur utförs oförstörande (OFP) och förstörande provning (FP).

Mekanisk provning

Mekanisk provning utförs bland annat på grundmaterial, tillsatsmaterial och på svetsförband. Resultaten jämförs med fordringarna i tillämplig produktstandard då det till exempel finns fordringar på materialets hållfasthet, slagseghet, hårdhet eller bockbarhet. Avdelningen Mekanisk provning utför även teknologiska provningar på rör. Enaxlig, statisk hållfasthetsprovning kan även utföras på kundspecifika produkter i samråd med kunden.

Kemiska analyser och korrosionsprovningar

Analys av kemisk sammansättning utförs i grundmaterial och/eller i svetsgods. Med vår optiska emissionsspektrometer (OES) kan vi karakterisera metaller och identifiera ingående legeringsämnen. Resultatet kan ligga till grund för att fastställa materialets kvalitet, svetsbarhet och bestämma dess korrosionsbeständighet. Korrosionsprovningar genomförs i vårt kemiska laboratorium på grundmaterial, tillsatsmaterial och svetsförband enligt gällande europeiska och amerikanska standarder.

Metallografi

Metallografiska undersökningar utföres på snitt tagna från svetsförband. Med hjälp av den makroskopiska undersökningen kontrolleras om svetsfogar har defekter eller formavvikelser. Det är vanligt att det även utförs hårdhetsprovning på det uttagna snittet för att säkerställa/bestämma svetsförbandets hårdhet. Det är framför allt den värmepåverkande zonen (HAZ) som är det mest kritiska området och oftast finns det krav på högsta tillåtna hårdhet. På specifika materialkvaliteter är det också krav på att utföra mikroskopisk undersökning. Vid de fallen undersöks grundmaterial, HAZ och svets med avseende på dess struktur, mikroskopiska defekter som ferrithalt.

Provning av svets och grundmaterial

Laboratoriet utför provning utifrån klassningssällskapens respektive regelverk. Provningen ligger till grund för klassningssällskapens utfärdande av klasscertifikat.

Andra tjänster laboratoriet erbjuder är kontroll av material, procedurprovning, tillståndsbedömning samt Z-provning.

Kontaktperson

Johan Ageryd
Ansvarig Metallografi
Telefon: 031-65 64 94
johan.ageryd@safecontrol.se