Mekanisk provning

Att ett material eller en komponent uppfyller kvalitetskraven är, som vi alla vet, viktigt. Vår avdelning Mekanisk provning utför provningar i både svetsade material och i grundmaterial, mot gällande nationella och internationella standarder.

Provning sker i kontrollerad miljö där all provberedning och provstavstillverkning utförs i egen regi i vår Mekaniska verkstad.

Harald Fredriksson förbereder ett slagprov.

Avdelningen för mekanisk provning har utrustning för dragprovning, bockprovning, slagprovning, ringprovning och hårdhetsprovning.

Mekanisk provning av ett material eller en produkt är ett av flera betydelsefulla verktyg i samband med leveranskontroll samt för att säkerställa en god kvalitet. Från de resultat som erhålls vid den mekaniska provningen kan vi bedöma om de krav som ställs på materialet uppfylls. Dessa krav finns oftast att hitta i den produktstandard som är tillämplig.

De resultat som erhålls efter mekanisk provning visar bland annat materialets draghållfasthet, plastisk deformerbarhet, slagseghet (duktilitet), bockbarhet och hårdhet.

Den mekaniska provningen som laboratoriet utför är ackrediterad av Swedac enligt ISO/IEC 17025.
All provning utförs i enlighet med nationella och internationella standarder, eller enligt kundens kravspecifikation.

Mekanisk provning är en viktig del i samband med godkännande av svetsprocedurer och svetsarprövningar samt med skade- och haveriundersökningar.

Kontaktperson

Harald Fredriksson
Telefon: 031-65 64 98
harald.fredriksson@safecontrol.se