Mekanisk provning

Att ett material eller en komponent uppfyller kvalitetskraven är, som vi alla vet, viktigt. Vår avdelning Mekanisk provning utför provningar i både svetsade material och i grundmaterial, mot gällande nationella och internationella standarder.

Provning sker i kontrollerad miljö där all provberedning och provstavstillverkning utförs i egen regi i vår Mekaniska verkstad. 

Avdelningen för mekanisk provning har utrustning för dragprovning, djupdragningsprovning, bockprovning, slagprovning, ringprovning samt hårdhetsprovning.

Slagprovsmaskin, Mekanisk provning
Harald Fredriksson förbereder ett slagprov.

Harald Fredriksson förbereder ett slagprov.

Mekanisk provning av ett material eller en produkt är ett av flera betydelsefulla verktyg i samband med leveranskontroll samt för att säkerställa en god kvalitet. Från de resultat som erhålls vid den mekaniska provningen kan vi bedöma om de krav som ställs på materialet uppfylls. Dessa krav finns oftast att hitta i den produktstandard som är tillämplig.

De resultat som erhålls efter mekanisk provning visar bland annat materialets draghållfasthet, plastisk deformerbarhet, slagseghet (duktilitet), bockbarhet och hårdhet.

Den mekaniska provningen som laboratoriet utför är ackrediterad av Swedac enligt ISO/IEC 17025.
All provning utförs i enlighet med nationella och internationella standarder, eller enligt kundens kravspecifikation.

Mekanisk provning är en viktig del i samband med godkännande av svetsprocedurer och svetsarprövningar samt med skade- och haveriundersökningar.

Bockprovning

Bilden visar bockprovning av ett sidobockprov enligt ASME Section XI guided-bend roller jig QW-466.2.

Vi är ackrediterade att utföra provningar enligt:
 - SS-EN 910
 - SS-EN 8491
 - SS-EN ISO 5173
 - SS-EN ISO 7438
 - SS-EN ISO 15630-1
 - ASTM E190
 - ASTM E290

Djupdragningsprovning

Djupdragning av metaller medger tillverkning av sömlösa och komplexa detaljer i en metall då det skapas från ett enda stycke, exempelvis läskburkar och diskbänkar.

Tillverkningsmetoden ställer stora krav på att ha koll på materialets egenskaper och dragfasthet. För att skapa produktens form tänjs och sträcks plåten mellan två verktygshalvor och spänningar kan uppstå.

Djupdragningsprovning innebär att vi genom förstörande provning kontrollerar materialets egenskaper och draghållfasthet. Materialet får vara upp till 2 mm i tjocklek.

Dragprovning

På bilden syns vår nya dragprovare, Quasar kN 600 från Galdabini, som installerades i januari 2019. Detta innebär att vi har fördubblat vår kapacitet för dragprovning och kan erbjuda snabbare provresultat.

Med vår nya utrustning
 - kan vi prova större dimensioner, provning av armeringsjärn upp till 32 mm
 - har vi utökad provning av skruvförband
 - kan utföra dragprov upp till 60 ton

Vi är ackrediterade att utföra provningar enligt
 - SS-EN ISO 6892-1
 - SS-EN ISO 15630-2
 - ASTM E8
 - ASTM E8M

Hårdhetsprovning

Hårdhetsprovning utförs enligt Vickers, Mikro-Vickers, Brinell och Rockwell C.

Vi är ackrediterade att utföra provningar enligt
 - SS-EN 9015-1
 - SS-EN ISO 6506-1
 - SS-EN ISO 6507-1
 - SS-EN ISO 6508-1
 - ASTM E10
 - ASTM E384

Ringprovning

Ringdragprovning
Ringdragprovning utförs enligt SS-EN ISO 8496 på rör med en diameter överstigande 150 mm och en godstjocklek som ej överstiger 40 mm. Innerdiametern ska vara större än 100 mm.

Ringvidgningsprovning
Utförs enligt SS-EN ISO 8495 på rör med en ytterdiameter från 18 mm upp till 150 mm, med en godstjocklek från 2 till 16 mm.

Slagprovning

Slagprovning sker i temperaturer +20°C och ner till -196°C.

Slagprovning kan även ske i förhöjd temperatur upp till +200°C.


Vi är ackrediterade att utföra provningar enligt:
 - SS-EN ISO 148-1
 - ASTM E23-12C

Teknologisk provning

Safe Control utför teknologisk provning av rör. Provningsresultaten utvärderas enligt nationella och internationella standarder.

Några exempel på standarder är:
 - ISO 8491 - Bockprovning av hela rör (Ø8-18 mm)
 - ISO 8492 - Plattningsprovning
 - ISO 8493 - Vidgningsprovning
 - ISO 8495 - Ringvidgningsprovning
 - ISO 8496 - Ringdragprovning

Kontaktperson

Harald Fredriksson
Ansvarig Mekanisk Provning
Telefon: 031-65 64 98
harald.fredriksson@safecontrol.se

Andreas Alm
Ansvarig Mekanisk verkstad
Telefon: 031-65 64 96
andreas.alm@safecontrol.se