PAH

PAH-asfalt, även känt som tjärasfalt, innehåller stenkolstjära. Flera PAH avger en stark lukt och är cancerogena - de påverkar naturen, djur och människor.

Förkortningen PAH står för polycykliska aromatiska kolväten (även polyaromatiska kolväten, polyaromater).

PAH förekommer i asfalt äldre än 1970-talet, tjärasfalt, där bindemedlet bestod av stenkolstjära och bärlagret bestod av så kallad tjärmakadam. Det finns bland annat även i förorenade jordmassor och tjärpapp.

Safe Control ombesörjer PAH-analyser i samarbete med en av oss godkänd underleverantör.

Läs faktabladet utställd av Miljöförvaltningen, Göteborgs stad om hanteringen av asfalt och tjärasfalt. [PDF]

Kontaktpersoner

Catarina Wernlund
Telefon: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

Sandra Johansson
Telefon: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se