Metallografi

Safe Control Materialteknik har ett väl utrustat laboratorium för metallografiska undersökningar. Uttrycket metallografi innebär kortfattat studiet av metaller och legeringars struktur och utseende i mikroskop.

Syftet med den metallografiska undersökningen är att dra slutsatser om det undersökta materialets egenskaper. Den metallografiska undersökningen är en viktig del i det arbete där laboratoriet skall utföra en mer omfattande haveri-/skadeundersökning. Vi har mångårig erfarenhet inom utredningar av skador på konstruktioner i metalliska material. Vår personal har arbetat med uppdrag från försäkringsbolag, processindustri och Statens Haverikommission.

Utrustningen består av ljusoptiska mikroskop för undersökning i låg förstoring (1-50x) och hög förstoring (50-1000x), samt ett svepelektronmikroskop, SEM (5-300 000x förstoring). De ljusoptiska mikroskopen är kompletterade med mätprogrammen Kappa Metreo och PicEd Cora - för längd- och vinkelmätning samt areamätning (fasanalys) - för att nämna några användningsområden. Dimensionsmätningar kan även utföras i vårt SEM, som även kan utföra analys av fördelning av ingående element, så kallad X-ray mapping.

Med vår utrustning och vårt kunnande ger det oss möjlighet att tillhandahålla kompletta lösningar och tjänster inom metallografiområdet. Rapporter är tillgängliga via elektronisk väg, allt för att kunden på ett snabbt sätt ska kunna ta del av erhållna resultat oavsett var han/hon befinner sig.

Alla makro- och mikrobilder som tas i våra ljuspotiska mikroskop sparas i vår Kappa-databas och alla bilder som tas i vårt SEM lagras i tillhörande databas. Även de bilder som inte ingår i rapport som kund erhåller sparas. Detta medför att vi alltid kan gå tillbaka och utföra kompletterande undersökningar och mätningar.

Laboratoriet är medlem i ASM International och har tillgång till flertalet ASM Handbooks. Genom detta har vi tillgång till ett stort referensbibliotek med metallers och legeringars strukturer och utseende.

Kontaktperson

Lars Andersson
Tel: 031-65 64 86
lars.andersson@safecontrol.se