Provning av armering

Provningen utförs i syfte att säkerställa kvaliteten av fixeringssvetsad armering, armeringsstänger och armeringsbalkar.

Safe Control: Armeringsjärn

De provningsmetoder vi utför innefattar dragprovning, bockprovning, dimensionskontroll samt avskjuvningsprovning. Vid förfrågan från kund utför vi analys av kemisk sammansättning.

Safe Control Materialteknik hanterar för närvarande provning av armering med dimensioner upp till 32 mm. Vi ombesörjer även provning av armeringsstänger med större dimensioner via underleverantör godkänd av oss.

Provningsresultaten utvärderas enligt nationella och internationella standarder, exempelvis:

SS 212540
SS-EN 10080
SS-EN ISO 15630-1
SS-EN ISO 15630-2
SS-EN ISO 17660-1
SS-EN ISO 17660-2

Ladda ner

Vi provar armering och svetsad armering [PDF | 236 kB]

Kontaktperson

Andreas Alm
Ansvarig Mekanisk verkstad
Telefon: 031-65 64 96
andreas.alm@safecontrol.se