Korrosionsprovning

I vårt välutrustade laboratorium provar och dokumenterar kvalificerade kemister och metallografer olika materials korrosionsbeständighet. Vi utför såväl standardiserade som skräddarsydda korrosionsprovningar, även skadeutredningar där vi fastställer och undersöker korrosionsskador på skiftande material, ytbeläggningar och detaljer.

Korrosionsprovningar utförs för att kontrollera om materialet uppfyller uppställda krav, för att verifiera ett certifikat och/eller för att jämföra olika materials korrosionsbeständighet vid val av material i en specifik miljö.

Korrosionsprovning innebär att ett material utsätts för ett accelererande korrosionsförlopp i förutbestämd miljö under kontrollerade former. Det finns flera metoder för dessa provningar men de mest efterfrågade är interkristallin korrosionsprovning som används för austenitiskt rostfritt stål och nickelbaser, samt gropfrätnings-/allmän korrosionsprovning för rostfritt stål.

Laboratoriet är ackrediterat av Swedac och ackrediteringen är utökad till, förutom standarden ASTM A262 metod E, att även innefatta ASTM G48 metod A, B och C. Provningar sker enligt europeiska och internationella standarder.

Se våra tjänster inom korrosionsprovning »

Vi är ackrediterade att utföra provningar enligt:

SS-EN ISO 3651-2
ASTM A262, Metod B | Metod E
ASTM G48, Metod A | Metod B | Metod C
ISO 9400, Metod B

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se