Vi välkomnar Madeleine och Mattias

2021-06-07

Madeleine Chappelle och Mattias Östklint arbetar på avdelningen Miljöteknik med bland annat analyser av asbest och PCB.

Varmt välkomna till Safe Control!