Världsvattendagen 2019

samara-doole-294959-unsplash

2019-03-22

Världsvattendagen återkommer varje år den 22 mars för att
uppmärksamma varför rent vatten är så viktigt.

Safe Control värnar om miljön och vatten är livsavgörande för
allt levande på vår blå planet.

Varje år sponsrar vi WaterToBillions i deras arbete att leverera
rent dricksvatten till katastrofområden runt om i världen.