Perioden för radonmätning har börjat

radon_rn222

2019-10-04

Den bästa perioden att mäta radon är mellan 1 oktober och 30 april, den så kallade eldningssäsongen.

Möjlighet finns att göra både korttids- och långtidsmätning.

- Korttidsmätning innebär 7 dagar och ger ett rådgivande resultat.
- Långtidsmätning varar under 2-3 månader för att få fram ett årsmedelvärde.