Perioden för radonmätning börjar

radon_rn222

2018-09-17

Den bästa perioden att mäta radon är mellan 1 oktober och 30 april, den så kallade eldningssäsongen.

Möjlighet finns att göra både korttids- och långtidsmätning.

- Korttidsmätning innebär 7 dagar och ger ett rådgivande resultat.
- Långtidsmätning varar under 2-3 månader för att få fram ett årsmedelvärde.